KOERSWIJZER

green

KOERSWIJZER

green

Hoe ziet PasPoort eruit?

Je krijgt vragenlijsten uit 2 onderdelen:

  • A Het onderdeel Grondhoudingen bestaande uit vier vragenlijsten. Twee daarvan hebben betrekking op je belangstelling, de andere twee hebben betrekking op je persoonlijkheid (aanleg, typeringen en eigenschappen). Als je je aanmeldt moet je aangeven welk profiel je hebt gevolgd en op welk niveau je wilt doorstuderen. Bij de grondhoudingentesten wordt daar rekening meegehouden. Op die manier kunnen we meer maatwerk leveren.

    Er komen 3 scores uit. Een top-2 van grondhoudingen op basis van je belangstelling, een top-2 van grondhoudingen op basis van je persoonlijkheid en een top-2 op basis van je belangstelling en persoonlijkheid bij elkaar.

    Bij elke grondhouding uit de top-2 kun je zien welke opleidingen daarbij horen. De combinatie van de twee grondhoudingen geeft echter een grotere verfijning als het gaat om het vinden van een passende opleiding.

  • B De Persoons Type Test laat zien tot welke van 16 persoonlijkheidstypes jij behoort. Op basis van je dominante persoonstype krijg je uitspraken over je karakter en typerende kenmerken van mensen met jouw persoonstype. Tevens krijg je te zien wat jouw valkuilen zijn, je leerstijl en de beroepensectoren waar mensen met jouw persoonstype zich het meest op hun plaats voelen. Het vormt een interessante aanvulling op het grondhoudingen gedeelte.