KOERSWIJZER

green

KOERSWIJZER

green

Competenties

In het onderdeel InterCom op deze site sta je stil bij je belangstelling en competenties. Competentie is een begrip dat je in het Hoger Onderwijs vaak zult tegenkomen. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding, die nodig is om in een bepaalde studie of beroep goed te kunnen functioneren. Een voorbeeld:

 • een arts heeft kennis nodig van allerlei ziektes, de symptomen ervan en de behandeling
 • hij heeft bepaalde vaardigheden nodig zoals handig met allerlei apparatuur kunnen omgaan en goed en duidelijk kunnen communiceren (luisteren, doorvragen, uitleggen, overtuigen e.d.)
 • hij heeft persoonskenmerken zoals geduld en nauwkeurigheid. Kenmerken die in aanleg in iemand aanwezig zijn.
 • hij heeft een beroepshouding vanuit bepaalde normen en waarden zoals het willen helpen van andere mensen.

Ook je studie in het Hoger Onderwijs vraagt om bepaalde competenties. Je doet heel veel kennis op, ontwikkelt vaardigheden in allerlei situaties (werkgroepen, stages e,d,) en ontwikkelt je persoonskenmerken en beroepshouding.

Of je nu studeert of een beroep uitoefent: je zult altijd aan je competenties moeten blijven werken. Je moet je blijven ontwikkelen. En blijven kijken of de competenties die je ontwikkelt in overeenstemming zijn met wat een studie of beroep van je vraagt.

Belangrijke vragen zijn 'waarin kan ik me verbeteren'? en 'hoe doe ik dat'?

Ontwikkeling van competenties

Om te weten hoe je ervoor staat met jouw competenties en waar je aan moet werken, heb je een aantal mogelijkheden:

 • Onderzoek. Allereerst zul je moeten weten welke competenties gevraagd worden in het Hoger Onderwijs in het algemeen en in je studierichting in het bijzonder. Dit kom je onder andere te weten door het bekijken van de website en door vragen te stellen aan studievoorlichters en adviseurs.
 • Reflectie. Door goed en eerlijk na te denken over je kwaliteiten en vaardigheden, krijg je zicht op je sterke en zwakke kanten en kun je eraan werken.
 • Feedback. Door naar de mening van anderen te vragen kun je vaak heel veel te weten komen over jouw competenties. Anderen zien weer dingen, waar je zelf niet zo bewust van bent. Of ze bevestigen je eigen mening, waardoor je ook weer verder komt.
 • Testen en vragenlijsten. Het zijn handige hulpmiddelen om meer over jezelf te weten te komen. Ze zetten je in ieder geval aan het denken.

Feedback vragen

Feedback is dus commentaar van anderen op jouw gedrag en houding. Bij feedback zijn er wel een aantal regels, waar je je aan zou moeten houden:

 • Sta er voor open en ga je niet verdedigen.
 • Probeer de feedback te begrijpen, luister goed en vraag door
 • Waardeer dat de ander de moeite voor jou neemt
 • Vat kritische opmerkingen niet op als aanval op jou als persoon
 • Accepteer complimenten, doe niet of ze niet belangrijk zijn
 • Doe iets met de feedback, maak een actieplan