KOERSWIJZER

green

KOERSWIJZER

green

InterCom

InterCom is het onderdeel waar het accent ligt op jouw competenties. Competenties zijn kwaliteiten die je moet hebben om te slagen in een bepaalde opleiding, beroep of functie. Het gaat te ver om van elke opleiding, beroep of functie competenties te benoemen. We hebben daarom de beroepenwereld onderverdeeld in 9 functiegebieden. Deze functiegebieden zijn in grote lijn te vergelijken met de gebieden die de grondhoudingen bestrijken. Tot elk functiegebied behoren beroepen en functies die in grote lijn om dezelfde competenties vragen.

In totaal onderscheiden we 83 competenties. Van elke competentie moet je in de vragenlijst de mate aangeven, waarin je deze competentie beheerst. Twee zaken zijn daarbij van belang.

  1. Natuurlijk moet je gezien je leeftijd nog groeien in heel veel competenties. De vragenlijst geeft aan welke competenties dat zijn en hoe je dat in grote lijn zou kunnen doen.
  2. Wees eerlijk bij het invullen, want dan heb je er het meeste aan.

In de uitslag van de vragenlijst zie je van elk van je voorkeur functiegebieden, welke competenties al aardig in de goede richting gaan en aan welke competenties je moet gaan werken.

Tevens krijg je te zien hoe jouw competenties zich verhouden tot de competenties die in het Hoger Onderwijs gevraagd worden.

Je kunt ervoor kiezen alleen InterCom te maken. Dat geeft veel inzichten in de competenties waarin je nog moet groeien ten opzichte van 9 functiegebieden en studeren in het Hoger Onderwijs. De combinaties van InterCom met het interesseonderzoek van PasPoort en SectorSelect maakt het plaatje echter nog vollediger en concreter. De functiegebieden worden immers geconcretiseerd in opleidingen. In dat geval zou je het loopbaandossier Auto-GRIP kunnen gebruiken om alles op een rijtje te zetten en conclusies te trekken.

Meer informatie over competenties
Meer informatie over Intercom

InterCom bestellen