KOERSWIJZER

green

KOERSWIJZER

green

PasPoort

Grondhoudingen vormen de rode draad in het PasPoort programma. Grondhoudingen zijn een soort rode draad in iemands oriëntatie op studie en beroep. Als je die rode draad te pakken hebt, heb je een duidelijk kompas in handen, waarmee je je koers kunt uitzetten. Ik onderscheid 10 grondhoudingen. Door combinaties van grondhoudingen ontstaat een verfijnd beeld van geschikte mogelijkheden op het gebied van studie en beroepskeuze.
In het programma wordt onderzocht welke je grondhoudingen zijn wat betreft je belangstelling en je persoonlijkheid. Op basis daarvan krijg je tips aangereikt welke studie(s) passend zou(den) kunnen zijn. Deze tip(s) kun je ook nog eens toetsen door middel van de Persoons Type Test. Op basis van je dominante persoonstype krijg je uitspraken over je karakter en typerende kenmerken van mensen met jouw persoonstype. Tevens krijg je te zien wat jouw valkuilen zijn, je leerstijl en de beroepensectoren waar mensen met jouw persoonstype zich het meest op hun plaats voelen.

Hoe ziet PasPoort eruit?

Meer informatie over grondhoudingen

PasPoort Bestellen