Actieplan

Wil je gaan werken aan je competenties, dan zul je je leerdoelen moeten gaan bepalen. Je maakt dan een actieplan. Dat doe je in een aantal stappen:

  • Bepaal aan welke competenties je wilt gaan werken
  • Maak van elke competentie je leerdoel zo concreet mogelijk. Meer initiatief nemen kan wel een doel zijn, maar is niet concreet genoeg. Je moet concreet gedrag formuleren wat je in een concrete situatie wilt gaan doen. Bijvoorbeeld: in de komende werkgroep bijeenkomst ga ik een voorstel doen hoe we de zaak kunnen aanpakken.
  • Kijk of het realistisch is wat je wilt. Zet wel haalbare stappen als leerdoel, anders is de teleurstelling groot als je doelstelling niet gelukt is en kom je niet verder. Een gloedvol betoog houden voor een groep voor iemand die normaal in een groep nauwelijks iets durft te zeggen is bijvoorbeeld een te grote stap.

Heel belangrijk is ook om te evalueren of je leerdoelen bereikt zijn. Een logboek kan bij het werken aan leerdoelen een handig hulpmiddel zijn.

Je noteert je leerdoelen met daarachter de datum waarop je ermee aan de slag bent gegaan, beschrijft wat er gebeurd is en evalueert hoe het gelopen is.

Hier volgt het voorbeeld van Janneke Pieters:

Leerdoel Datum Beschrijving Evaluatie
Initiatief nemen 20 Oktober Vroeg het woord na opening van de vergadering Had een goed gevoeld daarover. Compliment van de voorzitter
Geduld 24 oktober Pianostuk gespeeld, lukte niet, hield er snel mee op kwaad op mezelf Ik moet geen piano willen spelen direct na een zware schooldag

Hou je logboek een tijd bij en neem het door. Je zult zien dat als je serieus aan je leerdoelen gewerkt hebt, dat er vooruitgang in zit. Kom je echt niet verder raadpleeg dan je mentor, je ouders of iemand anders die je vertrouwt.

Download hier een voorbeeld document wat je kan gebruiken als logboek